Intrum Justitia säkrar 1 miljard SEK i utökad lånefinansiering

Intrum Justitia har emitterat obligationer om 1 miljard SEK inom ramen för företagets MTN-program. Obligationerna är ställda utan säkerhet och löper över fem år med förfall i mars 2017. Av totala beloppet har 575 MSEK placerats till en fast kupong om 5,125 procent och 425 MSEK till rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 3,10 procent.

"Med denna emission har vi framgångsrikt uppnått vår målsättning vad gäller att bredda basen för vår upplåning samt att utöka vår finansiella flexibilitet inom främst köp av fordringar”, säger Erik Forsberg, finansdirektör på Intrum Justitia.

Obligationslånet kommer att noteras vid Nasdaq OMX Stockholm. Swedbank och Nordea har agerat emissionsinstitut.

För mer information:

Erik Forsberg, CFO 

Tel: 08 – 546 103 96

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef 

Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera