Intrum Justitia stärker koncernledningen

För att ytterligare stärka Intrum Justitias koncernledning görs ett antal förändringar med verkan från 23 april 2012.

  • Per Christofferson utses till Regionchef för region Centrala Europa efter att ha haft rollen som tillförordnad regionchef sedan februari 2012. Han kommer även fortsättningsvis att ansvara för vissa av de koncerngemensamma funktionerna inom verksamhetsområdet Kredithanteringstjänster.
  • Två nya funktioner inkluderas i koncernledningen genom Jean-Luc Ferraton, HR-direktör (CHRO) samt Harry Vranjes IT –direktör (CIO).
  • Kari Kyllönen efterträder Gijsbert Wassink som Direktör för köp av förfallna fodringar.

   ”Per Christoffersson har haft tjänsten som tillförordnad regionchef för Centrala Europa sedan februari och med sin gedigna erfarenhet från sin tjänst som ansvarig för koncernens Kredithanteringstjänster är han ett utmärkt val för att leda Centrala Europa framöver. Jag är också glad att välkomna Jean-Luc Ferraton och Harry Vranjes som nya medlemmar i koncernledningen vilket understryker att både HR och IT är viktiga områden för Intrums fortsatta utveckling”, säger Lars Wollung, VD och Koncernchef på Intrum Justitia.

  ”Kari Kyllönen har arbetat på Intrum Justitia sedan 1996 och varit arkitekten bakom vår framgångsrika verksamhet för köpta fordringar. Vi ser goda möjligheter att utveckla denna verksamhet ytterligare och vi har därför bett Kari att åter ansvara för denna verksamhet inom koncernen. Jag vill samtidigt tacka Gijsbert Wassink för mycket goda insatser med att bygga upp vår investeringsverksamhet för köpta fordringar under de senaste fem åren”, säger Lars Wollung.

  Intrum Justitias koncernledning kommer därmed fortsättningsvis att bestå av Lars Wollung, ovan nämnda personer samt koncernens CFO, CRO samt Regioncheferna för Norra och Västra Europa.

  För mer information, kontakta gärna:

  Lars Wollung, VD och koncernchef , tel: 08 546 102 02

  Annika Billberg, IR & Kommunikationsdirektör

  Tel: 08 546 102 03, mobil: 072 67 97 91, e-post: a.billberg@intrum.com

  Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

  Om oss

  Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

  Prenumerera

  Dokument & länkar