Intrum Justitia vinner auktionsprocess för polsk skuldportfölj

Intrum Justitia har vunnit en auktionsprocess för en polsk skuldportfölj bestående av förfallna konsumentlån. Säljaren är en av de största bankerna i Polen och det totala utestående värdet på fordringarna uppgår till ca PLN 700 M. Det finns inget bindande avtal mellan parterna utan auktionsprocessen följs nu av sedvanliga kontraktsförhandlingar.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO 

Tel: 08 – 546 103 96

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef 

Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar