Intrum Justitias Årsstämma 2013

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Matts Ekman, Lars Lundquist, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh. Synnöve Trygg och Magnus Yngen nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Lundquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisions­bolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Träff till huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 5,00 kronor per aktie (4,50). Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 29 april 2013. Utdelningen beräknas att utbetalas genom Euroclear fredagen den 3 maj 2013.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar: fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram och pensionsförmån.

Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Styrelsearvodet och ersättningen för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 3.520.000 kronor enligt följande:

  • 770.000 kronor till styrelsens ordförande
  • 320.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
  • 150.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
  • 75.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
  • 70.000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas att läggas ut på Bolagets webbplats om ca två veckor.
 

För ytterligare information kontakta gärna:

Lars Wollung, VD och koncernchef , tel: 08 546 102 02

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar