Intrum Justitias European Consumer Payment Report: En fjärdedel av européerna har inga pengar kvar efter månadens räkningar

I dag lanserar Intrum Justitia sin nya europeiska rapport, European Consumer Payment Report, som avslöjar en oroande bild av den privatekonomiska situationen i Europa; människor kämpar för att hantera privatekonomin i kölvattnet efter den ekonomiska krisen. En fjärdedel av de tillfrågade har till exempel inga pengar kvar efter att de har betalat sina månatliga räkningar och 27 procent känner att de inte har tillräckligt med pengar för att leva ett värdigt liv. I Sverige håller hela 22 procent med om detta påstående.

Undersökningen visar även att majoriteten av européerna, hela 76 procent av de tillfrågade och 76 procent av svenskarna, vill ta fullt ansvar för sin privatekonomi och anger att räkningar ska betalas i tid, samtidigt som det nuvarande ekonomiska klimatet är svårt. Trots detta anger en förbluffande hög andel av de svarande att de kämpar för att få ihop ekonomin varje månad. Hela 26 procent har inga pengar kvar när de har betalat sina månatliga räkningar (17 % för Sverige) och så många som 27 procent av européerna känner att de inte har tillräckligt med pengar kvar för att leva ett värdigt liv. I Estland, Grekland och Ungern, är denna siffra högre än 40 procent.

”Människor vill göra rätt för sig, men den ekonomiska situationen i Europa just nu gör det svårt för många människor, och utvecklingen vi ser riskerar att göra situationen värre. Jag tror på att lösa denna situation genom bra lagar och regler, i kombination med en respektfull attityd mot människor som är skuldsatta, " säger Lars Wollung, vd och koncernchef för Intrum Justitia.

Över 10 000 respondenter i 21 länder deltog i undersökningen och resultaten visar en bild av en orolig privatekonomi i Europa. Orsakerna bakom de finansiella problemen bland europeiska konsumenter skiljer sig åt. Undersökningen visar att medborgarna i de norra och tysktalande länderna i Europa (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland) visar sig klara den privatekonomiska situationen bättre än det europeiska genomsnittet. I dessa länder ser medborgarna istället ekonomiska svårigheter till följd av överkonsumtion. Snabba krediter finns tillgängliga och används oftare i de nordeuropeiska länderna, särskilt i Skandinavien.

Medborgarna i södra och östra Europa (Italien, Spanien, Grekland, Portugal, Ungern, Polen, Estland, Tjeckien och Slovakien) ser hög arbetslöshet och låg tillgång till likviditet som orsaker till deras ekonomiska svårigheter.

Nästan överallt i Europa säger konsumenterna att de skär ned kraftigt på onödiga utgifter och erkänner att de är oroliga för att förlora sitt jobb och de allvarliga följderna detta ger.
I Sverige spar man in pengar på att inte gå ut och roa sig och genom att spendera mindre pengar på kläder. Enligt undersökningen är de främsta orsakerna till ekonomiska problem hos de europeiska konsumenterna förlorade arbetstillfällen (83 %), energipriser (80 %) och bensinpriser (79 %).

19 procent av de tillfrågade angav att de någon gång under de senaste 6 månaderna före undersökningen hade lånat pengar för att betala sina räkningar. De vanligaste långivarna är familjen (49 %), vänner (23 %) och egen bank (21 %). Bland de svenska respondenterna angav 21 procent att de hade lånat pengar för att betala räkningar någon gång under de 6 månader som föregick undersökningen. Främsta långivare är familj

(51 %) och vänner (27 %), men även sms- och onlinekrediter ligger relativt högt

(11 %).

"Vår rapport visar på behovet av lösningar för konsumenternas likviditetsproblem, lösningar som inte bara säkerställer att konsumenterna undviker eller löser sina ekonomiska problem, utan också hjälper företag att minimera sina kreditförluster och generera arbetstillfällen och välstånd ", avslutar Lars Wollung.

Finansiella råd för den europeiska konsumenten
1. Få grepp om dina hushållskostnader genom att lista de utgifter du har varje månad,  på så sätt får du kontroll över din ekonomi och spenderar inte pengar som du inte har.

2 . Tänk två gånger innan du köper något – behöver jag verkligen det här?

3. Avsätt pengar för räkningar som du vet ska komma, på så sätt har du tillräckligt kvar för att kunna betala dem.  

4. Underteckna aldrig något avtal förrän du har läst och förstått de angivna villkoren. Det finstilta kan vara tråkigt att läsa, men du behöver veta vad som förväntas av dig, det  är avgörande för att kunna fullfölja avtalet.

5. Undvik extra påläggskostnader genom att alltid betala i tid. För att undvika att bli kontaktad av inkassoföretag är alltid det bästa alternativet att agera och betala dina räkningar.

6 . Om du inte kan betala en räkning i tid, vänta inte med att informera de personer som du är skyldig pengar  – du kanske kan få en återbetalningsplan eller vinna lite extra tid.

7. Om du misslyckas med att betala dina skulder kan du bli kontaktad av ett inkassoföretag. I denna situation måste du reagera så snabbt som möjligt för att att begränsa den potentiella skada detta kan innebära. Prata med dem om din situation och om möjliga lösningar.

8. Håll kommunikationen igång och sträva efter att nå en lösning, kanske kan du hitta ett sätt att lösa din skuld.

9. Om du har fått en betalningsplan, håll dina löften . Om du inte kan det är det viktigt att du berättar det för inkassoföretaget omedelbart. Ansedda inkassoföretag, som Intrum Justitia, finns till din hjälp för att bli av med skulden.

10. Undvik inte dina ekonomiska problem, be om råd så snart som möjligt och jobba för att få ett grepp om din ekonomiska situation.

Annika Billberg, IR och kommunikationsdirektör

Tel: + 46 8 546 102 03

Mobil: + 46 702 67 97 91

E-mail: a.billberg@intrum.com

Madeleine Bosch, Head of EPI Research, Intrum Justitia

Tel: +31 70 452 7323

Mobil: +31 64 6212 579

E-mail: m.bosch@intrum.com 

Om rapporten:

Vår första European Consumer Payment Report lanserades 2013. Som en ”katalysator för en sund ekonomi” ser Intrum Justitia behovet av att regelbundet ta pulsen på mer än 10 000 konsumenter i Europa. Vårt mål är att bättre förstå de livets realiteter som driver konsumentbeteende när det gäller att betala för produkter och tjänster. Informationen i European Consumer Payment Report baseras på en självifylld webbundersökning som utförts av undersökningsföretaget Trendbox.

Om Intrum Justitia

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 500 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2012 till ca 4.1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Taggar:

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar