Intrum Justitias kapitalmarknadsdag

Intrum Justitia håller idag en kapitalmarknadsdag i London

Under dagen kommer en strategisk och finansiell uppdatering av koncernen och dess europeiska verksamhet att ges, tillsammans med en överblick ur makroperspektiv av marknaden för kredithanteringstjänster, och även inkludera fördjupade presentationer av status i de brittiska verksamheterna och av de franska företagsförvärven i slutet av 2008. Marknaden för köp av avskrivna fordringar kommer att beskrivas mer ingående, liksom Intrum Justitias strategi för Köp av avskrivna fordringar i nuvarande konjunktur. Företagets långsiktiga finansiella mål upprepas och trenden för perioden april-maj kommenteras kortfattat med följande huvudpunkter. • Den finansiella utvecklingen för april-maj är i stort sett i linje med hittillsvarande trender. o Verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar utvecklas väl; inkasserade belopp överträffar faktiska prognoser och avkastningen på investeringar överträffar det finansiella målet på minst 15 procents avkastning årligen. o Kredithanteringsverksamheten påverkas av legala kostnader. Trenden med minskad marginal, som noterades i första kvartalet jämfört med samma period förra året, fortsätter i april-maj. • Storbritannien och Irland; i den irländska verksamheten har förhandlingar inletts med de anställdas arbetstagarrepresentanter avseende troliga förändringar i organisationen. Sedan slutet av maj pågår motsvarande förhandlingar i den engelska verksamheten. Avtal om avyttringen av den skotska verksamheten i Stirling Park träffades sent igår, den 10 juni. Kapitalmarknadsdagen äger rum i City Presentation Centre, 4 Chiswell Street Finsbury, mellan kl 13:00 och 16:00, lokal tid. Vänligen besök www.intrum.com för att se det fullständiga programmet och för åtkomst till webb-inspelningen av VD Lars Wollungs och CFO Monika Ellings presentationer, kl 13:00 resp. kl 15:30. För ytterligare information v g kontakta: Sophie Hammarskjöld, Chief Communications Officer Tel: 08 546 102 03, mobil: 076-768 52 63 E-post: ir@intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar