Mikael Ericson blir VD och koncernchef efter det att sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff slutförts

Styrelsen i Intrum Justitia AB har beslutat att Mikael Ericson kommer att bli VD och Koncernchef i det sammanslagna bolaget när transaktionen slutförts. Beslutet är fattat i samförstånd med de föreslagna nya styrelsemedlemmarna som nominerades av valberedningen den 7 juni 2017.

Erik Forsberg, nuvarande Finansdirektör i Intrum Justitia, kommer att fortsätta som Finansdirektör i det sammanslagna bolaget.

- Mikael Ericsons erfarenhet och kunskap tillsammans med den kontinuitet han tillför ger honom en utmärkt position att leda Intrum Justitia och Lindorff efter sammanslagningen. Det sammanslagna bolaget kommer att kunna kapitalisera på de möjligheter till tillväxt och expansion som existerar inom kredithanteringsbranschen”, säger Lars Lundquist, styrelseordförande i Intrum Justitia.  

I november 2016 tillkännagav Nordic Capital Fund VIII, de nuvarande indirekta majoritetsägarna i Lindorff, och styrelsen i Intrum Justitia om den tänkta sammanslagnigen mellan Intrum Justitia och Lindorff. Det sammanslagna bolaget kommer att bli ledande inom kredithantering, med tjänste-erbjudande i 23 länder och till 100 000 kunder i flertalet sektorer.

- Vi har haft förmånen att behöva välja mellan två utmärkta kandidater när det gäller erfarenhet och kunskap, Vi ser nu fram emot att jobba tillsammans med Mikael Ericson för att utveckla det sammanslagna bolaget från och med den dag då transaktionen slutförs. Jag vill tacka Klaus-Anders Nysteen för att framgångsrikt ha fört Lindorff till nästa nivå när det gäller expansion och tjänsteleverans, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds.

- Jag är givetvis fullt dedikerad till att genomföra den här sammanslagningen tillsammans med professionella och motiverade människor i både Intrum Justitia och Lindorff. Jag har under de senaste 6 månaderna haft förmånen att skapa en stark grund för den kommande integrationsprocessen. För att nå det sammanslagna bolagets fulla potential krävs ett teamarbete som jag är stolt över att leda när vi väl stängt affären, säger Mikael Ericson.

Sammangåendet är avhängt ett godkännande från EU-kommissionen med ett förväntat besked den 12 juni, 2017. Transaktionen förväntas avslutas inom det andra kvartalet 2017, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Både Mikael Ericson och Klaus-Anders Nysteen kvarstår som koncernchefer för sina respektive bolag, därefter är avsikten att Klaus-Anders Nysteen blir Senior Advisor till Nordic Capital Funds.

Mikael Ericson antog rollen som koncernchef på Intrum Justitia i mars 2016 och har arbetat i ett flertal ledande positioner i bank- och finansbranschen de senaste 30 åren, bland annat som chef för Handelsbanken Capital Markets och som Koncernchef för Carnegie Investment Bank. Närmast kommer han från Danske Bank och rollen som chef för International Banking.

Erik Forsberg började arbeta på Intrum Justitia i november 2011. Han har tidigare arbetat i rollen som Finansdirektör på PR-mjukvaruföretaget Cision, samt i roller som Finansdirektör, Group Treasurer och affärscontroller på flertalet bolag, däribland EF Education. 

För mer information kontakta:

Annika Billberg, kommunikationsdirektör
Tel: 08-546 102 02
Tel: 070 -267 97 91

Om Intrum Justitia:
Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda i 21 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com 

Om Lindorff:
Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år. Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016 uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer information finns på www.lindorff.com 

Om Nordic Capital:
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden.   Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com    

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar