Negativt utslag i spansk domstol

Intrum Justitia har mottagit ett negativt utslag av en spansk domstol i en tvist rörande ett förvärv av avskrivna fordringar 2008. Tvisten rör kvalitén på vissa delar av portföljerna med fordringar, som enligt avtalet skulle övertas av Intrum Justitia för ett i förväg överenskommet pris. Intrum Justitia har under avtalets löptid avböjt att förvärva vissa av dessa portföljer eftersom säljaren, enligt Intrum Justitias uppfattning, hade gjort en väsentlig förändring i sina villkor för kreditgivning.

I motsats till Intrum Justitias förväntningar har domstolen nu avgjort tvisten till säljarens fördel. Enligt domen ska Intrum Justitia förvärva de delportföljer som tvisten rör för den överenskomna köpeskillingen, cirka 5,3 MEUR, samt betala ränta på beloppet och ersätta säljaren för rättegångskostnader.

Intrum Justitia delar inte domstolens uppfattning och kommer därför att överklaga domen. Intrum Justitia har emellertid av försiktighetsskäl valt att fullt ut reservera för den potentiella kostnaden under det första kvartalet 2012. Den tillkommande reserveringen uppgår till cirka 51 MSEK, varav cirka 42 miljoner kronor kommer att hanteras som en negativ omvärdering av portföljen och en intäktsminskning.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Forsberg, CFO 

Tel: 08 – 546 103 96

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef 

Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar