Ökning av aktiekapitalet till följd av utnyttjande av personaloptioner i enlighet med Intrum Justitias personaloptionsprogram

Intrum Justitias personaloptionsprogram 2003/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2003 och som ger 20 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier till ett lösenpris av 54,60 SEK per aktie under perioden 1 juli 2007–30 maj 2009 är, som tidigare meddelats, i dess utnyttjandefas.

Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Intrum Justitias aktiekapital under augusti månad ökat från 1 560 373,02 SEK till 1 568 069,02 SEK motsvarande 384 800 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 7 696 SEK som motsvarar aktieteckningen har den 1:a, den 23 respektive den 28 augusti 2007 registrerats av Bolagsverket. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 78 403 451.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i Intrum Justitias årsredovisning för år 2006, sidan 61 not 27, samt i senaste delårsrapporten från 26 juli 2007.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar