Ökning av aktiekapitalet till följd av utnyttjande av personaloptioner i enlighet med Intrum Justitias personaloptionsprogram

Intrum Justitias personaloptionsprogram 2003/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2003 och som ger 20 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier till ett lösenpris av 54,60 SEK per aktie under perioden 1 juli 2007–30 maj 2009 är, som tidigare meddelats, i dess utnyttjandefas.

Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Intrum Justitias aktiekapital under oktober månad ökat från 1 568 069,02 SEK till 1 581 797,02 SEK motsvarande 686 400 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 13 728 SEK som motsvarar aktieteckningen har registrerades av Bolagsverket den 2 oktober 2007. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 79 089 851.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i Intrum Justitias årsredovisning för år 2006, sidan 61 not 27, samt i senaste delårsrapporten från 26 juli 2007.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar