Presentation av Intrum Justitia ABs resultat för januari-mars 2015

Intrum Justitia AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2015 den 22 april 2015, kl 07.00 CET. Delårsrapporten presenteras vid telefonkonferens kl 09.00 samma dag.

Lars Wollung, VD och koncernchef och Erik Forsberg, Ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet och besvarar frågor.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring +46 (0) 8 566 426 63 (Sverige) eller
+44 (0) 20 342 814 06 (UK).

Direktsänd audiocast via www.intrum.com eller www.financialhearings.com .

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO
Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 800 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar