Sena betalningar drabbar besöksnäringen och tjänsteföretag hårdast

Intrum Justitia European Payment Index 2014, Industry White Paper:

Stor kartläggning visar hur sena betalningar drabbar svenska företag i 13 branscher

  • Företag inom besöksnäringen, tjänstesektorn och inom utbildningssektorn är de som drabbas hårdast av sena och uteblivna betalningar. Det visar en bransch-analys som tagits fram utifrån Intrum Justitias European Payment Index 2014 (EPI 2014).
  • Tjänsteföretag tvingas till avskrivningar motsvarande 3,2 procent av intäkterna på grund av uteblivna betalningar, vilket är den högsta andelen av de 13 branscher som kartläggs i EPI 2014. Nästan lika hårt drabbas företag inom besöksnäringen och företag inom utbildningssektorn som tvingas skriva av 2,7 procent.
  • Sammantaget ökar kreditförlusterna för svenska företag från 2,0 procent 2013 till 2,1 av intäkterna för 2014.  
  • Svenska företag drabbas mindre än europeiska företag. 4,4 procent av europeiska tjänsteföretag uppger att de tvingats till avskrivningar, 4,2 procent av företagen inom utbildningssektorn och 3,6 procent av företagen inom besöksnäringen på grund av uteblivna betalningar.

Andel avskrivningar i svenska företagsbranscher

Bransch Avskrivningar 2014 (%)
Tjänsteföretag 2,2
Bygg 2,1
Utbildning 2,7
Gas,   vatten och energi 1,8
Finansiella   tjänster 2,1
Hälsa 2,4
Hotell/restaurang/resor 2,7
Tillverkning 1,9
Media 1,8
Affärstjänster 3,2
Fastighet 2,1
Detaljhandel 2,0
Transport 2,0
EPI 2014 industry white paper. Fråga: Hur stor del   av ditt företags intäkter tvingas ditt företag skriva av till följd av uteblivna betalningar?

Sena betalningar skapar allvarliga likviditetsproblem och leder även till att företag inte anställer och till och med tvingas säga upp personal, visar EPI 2014. Utbildningssektorn samt transport- och logistikindustrin är två branscher som avstår från att anställa och även tvingas att minska personalen till följd av sena betalningar.

Knappt hälften, 42%, av företagen inom utbildningssektorn uppger att sena och uteblivna betalningar bidrar till att de avstår från att nyanställa. Var tredje företag, 33%, inom transport- och logistikindustrin, säger att en konsekvens är att de inte vågar anställa.

Drygt var sjätte, 17%, av företag inom transportsektorn ser uppsägningar som en konsekvens av sena och uteblivna betalningar och detsamma gäller 19% av företagen inom fastighets-förvaltning och försäljning.

Bransch/sektor Konsekvens av sena betalningar
Uppsägning av anställda (%) Inga nyanställningar (%)
Tjänsteföretag 15 32
Bygg 9 12
Utbildning 8 42
Gas, vatten   och energi 2 8
Finansiella tjänster 3 17
Hälsa 10 22
Hotell/restaurang/resor 5 14
Tillverkning 14 26
Media 9 18
Affärstjänster 7 25
Fastighet 19 35
Detaljhandel 6 21
Transport 17 33
EPI 2014 industry white   paper. Fråga: Hur bedömmer du konsekvenserna för ditt företag till följd av sena eller uteblivna betalningar?

Generellt är kunder inom offentlig sektor de som betalar långsammast, ibland ända upp till 38 dagar.

- Offentlig sektor skulle kunna vara en föregångare att genom tidiga betalningar bidra till god likviditet i företagen och därmed vara med och skapa en positiv spiral för tillväxt och jobb. Idag är det tyvärr tvärtom, säger Per-Henrik Persson VD på Intrum Justitia Sverige.
 

Bransch/sektor Betalningsutveckling
B2C B2B Offentlig   sektor
Dagar Dagar Dagar
Tjänsteföretag 24 35 38
Bygg 24 39 36
Utbildning 27 37 36
Gas, vatten och energi 25 34 35
Finansiella tjänster 19 25 25
Hälsa 20 37 33
Hotell/restaurang/resor 18 25 33
Tillverkning 25 40 37
Media 28 36 37
Affärstjänster 27 35 35
Fastighet 26 33 35
Detaljhandel 21 33 35
Transport 23 32 33
EPI 2014 industry white paper. Fråga: Vilken är den genomsnittliga tiden för kunder att betala sina fakturor?

Däremot är business-to-bussiness-kunder inom tillverkningsindustrin de som betalar allra långsammast med en genomsnittlig betalningstid på 40 dagar. I europeisk jämförelse är dock svensk kunder relativt snabba att betala.

Betalningstiderna för de olika branscherna varierar stort, privatpersoner betalar snabbast.

Allra långsammast betalar portugisiska myndigheter med betalningstider upp till 149 dagar. Hårdast drabbade av sena betalningar i Europa är och hälso- och sjukvårdsföretag samt byggnadsindistrin som får betalt i genomsnitt på 71 respektive 65 dagar.

Om Intrum Justitia

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om Intrum Justitia European Payment Index, Industry White Paper

Undersökningen genomfördes i 31 Europeiska länder inklusive Turkiet och Ryssland mellan januari och mars 2014. Sammanlagt medverka 10 000 företag. European payment index genomfördes 2014 för tionde gången.
 
För mer information:

Per-Henrik Persson, VD Intrum Justitia Sverige, Tel: 070-572 10 72

Annika Närling, Tf Kommunikationsdirektör, Tel: 076-789 24 04,  e-post:a.narling@intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar