Synnöve Trygg och Magnus Yngen föreslås som nya styrelseledamöter i Intrum Justitia

Valberedningen kommer att föreslå årsstämman i Intrum Justitia AB (publ) den 24 april 2013 att välja Synnöve Trygg och Magnus Yngen till nya styrelseledamöter.

Sex av de nuvarande ledamöterna – Lars Lundquist, Matts Ekman, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh – föreslås till omval. Helen Fasth-Gillstedt har avböjt omval. Lars Lundquist kommer att föreslås för omval som som styrelsens ordförande.

Synnöve Trygg är VD för SEB Kort sedan 1993. Hon är styrelseordförande i Europay Sweden och styrelseledamot i MasterCard Europe och Trygg Hansa. Hon är även ledamot i Diners Club International Global’s Advisory Board. Synnöve Trygg har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Magnus Yngen har tidigare varit koncernchef för Husqvarna och har haft flera ledande positioner inom Electrolux. Han var senast tillförordnad koncernchef för Dometic. Yngen är styrelseordförande i Sveba-Dahlén Group och styrelseledamot i Duni, Dometic och Camfil Farr. Magnus Yngen har en civilingenjörsexamen och en licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2013 kommer att redovisas i kallelsen samt på bolagets webbplats inför årsstämman.

Valberedningen består av Hans Hedström, ordförande (Carnegie Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Karl Åberg (CapMan Oyj), Anders Rydin (SEB Fonder) och Pia Axelsson (Fjärde AP-fonden). Bolagets styrelseordförande, Lars Lundquist, har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hans Hedström, valberedningens ordförande
Tfn: 0734 17 93 70


Erik Forsberg, CFO
Tfn: 08 546 102 00

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar