Valberedning i Intrum Justitia AB

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 29 juni 2017 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Per E. Larsson, utsedd av Cidron 1748 SARL
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningen representerar tillsammans cirka 56,3 procent av rösterna i bolaget.

De frågor som ska behandlas av valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 oktober 2017 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Billberg, Kommunikationsdirektör
Tel: 070 - 267 97 91

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 000 anställda och affärsverksamhet i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till ca 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar