Valberedning i Intrum Justitia AB

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 25 april 2007 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att, vid tredje kvartalets utgång, bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de största aktieägarna i bolaget.

Efter kontakt med bolagets sex största aktieägare har nomineringar inkommit från fem av dessa i enlighet med följande:

- Árni Thorbjörnsson, Landsbanki Íslands (11,6 procent av kapital och röster),
- Christer Gardell, Cevian Capital (10,0 procent av kapital och röster),
- Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder (4,9 procent av kapital och röster),
- Björn Lind, SEB Fonder (4,2 procent av kapital och röster), samt
- Björn Fröling, Parkerhouse Investments (3,8 procent av kapital och röster).

Valberedningen representerar tillsammans cirka 34,5 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen kommer att ledas av en av dess ledamöter. Frågor att behandla för valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 30 november 2007 genom e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2008 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 10 april 2008, kl 16.00 i World Trade Center i Stockholm.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar