Valberedning i Intrum Justitia AB

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 25 april 2007 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att, vid tredje kvartalets utgång, bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de största aktieägarna i bolaget.

Efter kontakt med bolagets sex största aktieägare har nomineringar inkommit från fem av dessa i enlighet med följande:

- Árni Thorbjörnsson, Landsbanki Íslands (11,6 procent av kapital och röster),
- Christer Gardell, Cevian Capital (10,0 procent av kapital och röster),
- Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder (4,9 procent av kapital och röster),
- Björn Lind, SEB Fonder (4,2 procent av kapital och röster), samt
- Björn Fröling, Parkerhouse Investments (3,8 procent av kapital och röster).

Valberedningen representerar tillsammans cirka 34,5 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen kommer att ledas av en av dess ledamöter. Frågor att behandla för valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 30 november 2007 genom e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2008 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 10 april 2008, kl 16.00 i World Trade Center i Stockholm.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar