Valberedning i Intrum Justitia AB

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 23 april 2014 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Johan Strandberg utsedd av SEB Fonder (6,1 procent av av rösterna)
  • Mats Gustafsson utsedd av Lannebo Fonder (3,6 procent av rösterna)
  • Frank Larsson utsedd av Handelsbanken Fonder (3,0 procent av av rösterna)
  • Anders Oscarsson utsedd av AMF Fonder (2,6 procent av rösterna)
  • Håkan Berg utsedd av Swedbank Robur Fonder (2,2 procent av av rösterna)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 17,5 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen kommer ledas av en av dess ledamöter. De frågor som ska behandlas av valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 21 november 2014 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2015 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Intrum Justitia AB kommer att hållas onsdagen den 22 april 2015, kl 15:00 på Operaterassen i Stockholm.

För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, CEO & President, Tel: 08 546 102 02

Erik Forsberg, CFO, Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar