Valberedningen föreslår nya ledamöter till Intrum Justitias styrelse

Valberedningen kommer att föreslå årsstämman i Intrum Justitia AB (publ) den 29 juni 2017 att välja Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsvik som nya styrelseledamöter.

Fyra av de nuvarande ledamöterna – Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen – föreslås för omval. Lars Lundquist, Tore Bertilsson och Ulrika Valassi har avböjt omval. Styrelsen föreslås därmed bestå av åtta ledamöter.

Per E. Larsson kommer att föreslås som styrelsens ordförande och Magnus Yngen som styrelsens vice ordförande.

Förslaget är villkorat av att EU-kommissionen godkänner det planerade samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff samt att samgåendet har genomförts före årsstämman.

Valberedningen har samrått med representanter för Nordic Capital Fund VIII som har föreslagit de styrelseledamöter som föreslås för nyval. De fyra föreslagna styrelseledamöterna är inte oberoende i förhållande till Nordic Capital Fund VIII, såsom blivande huvudägare i bolaget, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större ägare.  

Valberedningens fullständiga förslag, motiverade yttrande samt en närmare beskrivning av de föreslagna styrelse­ledamöterna kommer att presenteras på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

Valberedningen består av Johan Strandberg, ordförande (SEB Fonder), Carl Cederschiöld (Handelsbanken Fonder), Tomas Flodén (AMF och AMF Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Styrelsens ordförande Lars Lundquist har adjungerats till valberedningen.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Strandberg, valberedningens ordförande
Telefon: +46 8 788 62 41

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda och affärsverksamhet i 21 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till ca 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar