VD-skifte i Intrum Justitia: Erik Forsberg utses till tillförordnad VD

Efter sju framgångsrika år som VD har styrelsen i Intrum Justitia fattat beslutet att entlediga Lars Wollung från sin befattning. Han frånträder med omedelbar verkan men kommer att stå kvar till bolagets förfogande fram till november 2016.

”Det finns olika uppfattningar mellan VD och styrelse om bolagets väg framåt. Givet den strategi och inriktning som beslutats är det styrelsens slutsats att det är dags för en ny VD att träda till”, säger Lars Lundquist, styrelseordförande i Intrum Justitia.

Erik Forsberg, Intrum Justitias Ekonomi- och Finansdirektör, tillträder som tf VD och en process inleds för att snarast kunna presentera en permanent VD.

”Styrelsen tackar Lars Wollung för ett professionellt och värdeskapande arbete. Intrum Justitia är idag ett stabilt, lönsamt och framgångsrikt företag som står väl rustat för framtiden”, fortsätter Lars Lundquist.

Avgående VD Lars Wollung får enligt avtal två års ersättning, till en sammantagen kostnad om 11,3 miljoner kronor. LW kommer att avsluta sin anställning i november 2016 och kommer fram till dess att stå till styrelsens och VDs förfogande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lundquist, Styrelseordförande
Tel: 070 525 41 30

Erik Forsberg, Ekonomi- och Finansdirektör
Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 800 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar