Invent Medic har erhållit besked om godkännande av Etikprövnings-nämnden

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har erhållit godkännande av Etikprövningsnämnden förutsatt att en formailakomplettering genomförs, avseende bolagets planerade multicenterstudie. Nästkommande steg är att erhålla godkännande av Läkemedelsverket, vartefter multicenterstudien kan inledas. Multicenterstudien är planerad att påbörjas under Q4 2016.

Invent Medic utvecklar en medicinteknisk produkt för behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Bolaget planerar att under Q4 2016 påbörja en klinisk multicenterstudie med sin produkt, TVS (Tension Free Vaginal Support). Studien är beräknad att inkludera cirka 96 patienter från mottagningar runt om i Sverige och kommer att drivas av överläkare Aino Fianu Johansson på Karolinska Universitetssjukhuset. Invent Medic har under 2016 arbetat förberedande inför multicenterstudien och har nu erhållit godkännande av Etikprövningsnämnden, förutsatt en formaliakomplettering. Nästkommande steg är att erhålla godkännande av Läkemedelsverket, vartefter multicenterstudien kan inledas.

VD Karin Bryder kommenterar

– Att erhålla godkännande av Etikprövningsnämnden är ett viktigt steg inför starten av vår kliniska studie. Vi ser att kvinnor kommer att ha stor nytta av vår produkt och vi väntar nu på ett uttalande från Läkemedelsverket innan vi kan påbörja studien. Överläkare Aino Fianu Johansson kommer att driva studien och vi ser fram emot samarbetet med kliniska experter inom kvinnohälsa.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD

Telefon: 0706-83 41 44

E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar