Invent Medic Sweden AB deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Den 12 april 2018 inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission om cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

12 april 2018 – Göteborg
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36, Göteborg
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via www.sedermera.se

16 april 2018 – Stockholm
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Scandic Klara
Slöjdgatan 7
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via www.sedermera.se

16 april 2018 – Stockholm
Kvinnokvällen i Stockholm med Aktiespararna

Hotel Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A
kl. 17.30 – 18.00
Anmälan via www.aktiespararna.se


18 april 2018 – Malmö

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar