Globala investeringar nära rekordnivå - Rusning efter naturtillgångar

De globala direktinvesteringarna ökade med nästan 40 procent till 1 300 miljarder USD under 2006. Det är nära toppnoteringen från år 2000. Investeringarna drivs av en kraftigt expanderande världsekonomi och många företagsaffärer i OECD-området. Utländska företag satsade stort i Sverige, samtidigt som de svenska företagen expanderade utomlands.

Uppgången av de globala direktinvesteringarna är inne på sitt tredje år, enligt nya siffror som presenteras i FN-organet UNCTAD:s World Investment Report 2007. Under 2006 ökade investeringarna med hela 38 procent till 1 306 miljarder USD. USA återtog sin roll som största investeringsland följt av Storbritannien och Frankrike.

Utländska investerare satsade 27 miljarder USD i Sverige, vilket gav en 12:e plats bland världens investeringsländer. Sverige tog därmed drygt hälften av de sammanlagda investeringarna på 50 miljarder USD till de sju länderna i Östersjöregionen. Svenska företag var också mycket aktiva i utlandet under 2006.

Uppgången i OECD-området var 45 procent, mycket tack vare många och stora företagsaffärer. I Sydostasien inklusive Kina uppgick de utländska investeringarna till 200 miljarder USD, en uppgång på 20 procent. Investeringarna i Kina minskade något för första gången på många år till 69 miljarder USD, vilket gjorde att landet föll från tredje till femte plats bland världens investeringsländer.

Rapporten konstaterar också att Kina och Indien är på kraftig frammarsch som utlandsinvesterare, bl a i USA och Europa.

Fortsatt uppgång under 2007
UNCTAD spår en fortsatt uppgång av investeringarna under 2007, även om den senaste tidens oro på den globala kreditmarknaden kan komma att dämpa tillväxten.

- Rapporten bekräftar att aktiviteten är mycket stor bland internationella investerare. Det syns globalt och vi ser det här i Sverige, säger Kai Hammerich, generaldirektör vid ISA. Sverige fortsätter att internationaliseras i högt tempo. De utländska direktinvesterings-tillgångarna motsvarade nästan 60 procent av Sveriges BNP medan motsvarande siffra för EU är 40 procent.

- Under senare år har investerare från Asien, särskilt Kina och Indien, visat ökande intresse för Sverige. För ISA innebär denna utveckling att vi ger fortsatt hög prioritet åt tillväxtekonomierna i Asien, fortsätter Kai Hammerich.

I årets rapport analyserar UNCTAD också internationaliseringen av råvaruindustrin. Den pågående ruschen efter olja, gas och mineraler ligger bakom en stor del av investeringsuppgången i råvaruproducerande utvecklingsländer, bl.a. i Afrika.

- Vi märker även av ett stort intresse för Sverige som råvaruland och svenska företag drar nytta av den globala produktionsökningen, särskilt inom gruvindustrin, säger Kai Hammerich.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Fredriksson, verksam vid UNCTAD och en av huvudförfattarna till rapporten (mob +33 687 018 199)
Magnus Runnbeck, utredningschef ISA (0702-69 74 60)
Annika Rembe, informationschef ISA (0706-42 78 16).

World Investment Report 2007 sammanställer statistik över in- och utflödet av direktinvesteringar i 200 länder och ekonomier och analyserar potentialen för framtida investeringar. Den listar också de största internationella företagsförvärven 2006 och de största multinationella företagen i världen www.unctad.org/wir

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i USA, Kina och Japan samt representationskontor i Danmark, Indien, Storbritannien, Tyskland, Sydkorea och Taiwan. Därutöver samarbetar ISA nationellt med kommuner och regioner samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar