Inbjudan till pressträff: Globala investeringar ökar för tredje året i rad

FN-organet Unctad presenterar World Investment Report 2007, som sammanställer och analyserar de globala investeringarna med nya siffror för 2006.

Under 2006 fortsatte den nu treåriga uppgången av globala investeringar.
• Vilka faktorer ligger bakom ökningen?
• Vilka regioner och länder är vinnare – finns det några förlorare?
• Hur ser den svenska utvecklingen ut i ett internationellt perspektiv?
• Hur ser framtidsutsikterna ut?

Rapporten sammanställer statistik över in- och utflödet av direktinvesteringar i 200 länder och ekonomier samt analyserar potentialen för framtida investeringar. Den listar också de största internationella företagsförvärven 2006 och de största multinationella företagen i världen.

Specialtema för årets rapport är råvarusektorn, en bransch i snabb förändring med många nya aktörer inte minst ifrån tillväxtmarknader som Indien, Kina och Ryssland. De höga priserna på många råvaror har lett till stora internationella investeringar som erbjuder såväl möjligheter som utmaningar för fattiga länder.

World Investment Report 2007 presenteras i Stockholm av Torbjörn Fredriksson, Unctad, en av huvudförfattarna till rapporten. Vid pressträffen deltar också Magnus Ericsson, VD, Raw Materials Group och Magnus Runnbeck, ISAs utredningschef.

Tid: Måndagen den 15 oktober, kl. 13.00
Plats: Invest in Sweden Agency, Klarabergsviadukten 70, B6, Stockholm


Välkommen!


Vid frågor kontakta Malin Ruthström, malin.ruthstrom@isa.se, tel: 08-402 7817OBS! World Investment Report 2007 har embargo till
den 16 oktober kl 18.00

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar