Inbjudan till pressträff: Världens mest konkurrenskraftiga ekonomier 2007

World Economic Forum presenterar sin årliga publikation Global Competitiveness Report som jämför länders konkurrenskraft och förmåga att generera tillväxt. Årets rapport analyserar och rangordnar konkurrenskraften i 131 länder, däribland Sverige.

Rapporten innehåller bl a två index:
• Global Competitiveness Index som mäter ländernas konkurrenskraft utifrån ett antal parametrar bl a makroekonomisk miljö, infrastruktur och innovationskapacitet.

• Business Competitiveness Index som fokuserar på mikroekonomiska faktorer av betydelse för näringslivets konkurrenskraft.

Global Competitiveness Report 2007-2008 presenteras i Stockholm av Dr. Christian Ketels, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School. Vid pressträffen deltar också ISAs generaldirektör Kai Hammerich.


Tid: Tisdagen den 30 oktober, kl. 10.00

Plats: Invest in Sweden Agency, Klarabergsviadukten 70, B6, Stockholm


Välkommen!


Vid frågor kontakta Malin Ruthström, malin.ruthstrom@isa.se, tel: 070-5920329
OBS! Global Competitiveness Report 2007-2008 har embargo till den 31 oktober kl 11.00

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar