Tidigare VD för SBAB tar plats i Investerums styrelse

- Per Anders Fasth som idag är partner i a-Connect blir ledamot i Investerum AB.

Per Anders Fasth har arbetat i mer än 25 år på styrelse- och ledningsnivå inom bank- och finansbranschen. Innan han blev tillförordnad VD på SBAB, där han även varit styrelseledamot, arbetade Per Anders Fasth i ett flertal ledande befattningar inom SEB. Han har även varit rådgivare till ett flertal europeiska finansiella institutioner genom konsultbolagen McKinsey respektive QVARTZ.

”Investerum har nu byggt en stabil plattform med förvaltningstjänster och legal struktur för att kunna möta de utmaningar som värdepappersbolag står inför. Att nu till styrelsen få in en person med den kompetens och erfarenhet som Per Anders Fasth har bäddar för att ta företaget till ännu högre nivåer.”
- Ulf Mossegård, Styrelseordförande, Investerum AB

Ulf Mossegård
Styrelseordförande, Investerum AB
08-522 984 03
mossegard@investerum.se

Investerum AB är registrerat värdepappersbolag. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen och våra kunder omfattas av det statliga investerarskyddet. Kontor i Stockholm, Kista och Uppsala.

Taggar:

Om oss

Investerumgruppen består av ett flertal bolag med huvudsaklig inriktning på de två rörelsedrivande verksamheterna. Investerum Pension KB som har huvudsaklig inriktning på försäkringsförmedling och Investerum AB med huvudsaklig inriktning på förvaltning. Investerum Pension KB är registrerad försäkringsförmedlare under Finansinspektionens tillsyn och Investerum AB som är registrerat värdepappersbolag och försäkringsförmedlare under Finansinspektionens tillsyn. Som kund hos Investerum har du den statliga insättningsgarantin samt investerarskydd. Investerum har även ansvarsförsäkring kopplad till förmögenhetsskada vid finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Investerum har nu byggt en stabil plattform med förvaltningstjänster och legal struktur för att kunna möta de utmaningar som värdepappersbolag står inför. Att nu till styrelsen få in person med den kompetens och erfarenhet som Per Anders Fasth har bäddar för att ta företaget till ännu högre nivåer”
Ulf Mossegård, Styrelseordförande, Investerum AB