Hultafors Group förvärvar Snickers Workwears franchisebolag i Nederländerna

Investment AB Latour har, inom affärsområdet Hultafors Group, förvärvat Snickers Original BV i Nederländerna. Genom förvärvet kommer Hultafors Group att stärka marknadsbearbetningen på den holländska marknaden. Snickers Original BV har 17 anställda.

Förvärvet är ett naturligt steg i Hultafors Groups tillväxtstrategi. Hultafors innefattar varumärkena Hultafors Tools, Wibe Ladders och Snickers Workwear. Målet är att ytterligare öka närvaron med samtliga varumärken på den holländska marknaden. Hultafors Group har utmanande tillväxtambitioner, som skall uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Göteborg den 29 mars 2012

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson, CEO

För ytterligare information kontakta:
Alexander Wennergren Helm, CEO Hultafors Group, tel. +46 708 20 33 00

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom yrkeskläder för hantverkare, och varumärket finns representerat på 23 europeiska marknader med en omsättning på 700 MSEK. Hultafors är mer allmänt känt som en världsledande tillverkare av tumstockar och är marknadsledare i Norden inom handverktyg. Hultafors förvärvade Wibe Stegar under 2005 och Snickers Workwear under 2006. De tre varumärkena bildar tillsammans affärsområdet Hultafors Group inom Investment AB Latour och har en årsomsättning för närvarande på cirka 1,2 miljarder SEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 16 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar