Årsredovisning 1999


Delårsrapport januari–mars, 10 april 2000
Delårsrapport januari–juni, 7 juli 2000
Delårsrapport koncernen januari–juni, augusti 2000
Delårsrapport januari–september, 9 oktober 2000
Bokslutskommuniké, januari 2001

Substansvärdeinformation
Substansvärdet publiceras den tredje arbetsdagen i övriga månader, genom utskick till nyhetsbyråer och större dagstidningar. Dessutom finns samtidigt substansvärdet tillgängligt på Öresunds hemsida www.oresund.se samt på www.huginonline.se

RSV:s anvisningar med anledning
av inlösen av aktier i Öresund Riksskatteverket har lämnat anvisningar för skattemässig behandling av den inlösen av Öresund-aktier som skedde under 1999. Anvisningen har distribuerats till aktieägare i samband med delårsrapporten för perioden januari–september 1999. Anvisningen finns också att hämta på RSV:s hemsida www.rsv.se samt på bolagets hemsida www.oresund.se. Den kan också beställas hos bolaget på telefon 08-402 33 00.

Utdelning
Föreslagen kontantutdelning, 16,50 kronor
Avstämningsdag, 5 april 2000
Beräknad dag för utbetalning av utdelning, 12 april 2000

Därutöver föreslår styrelsen utdelning av en aktie i dotterbolaget AB Rivus för varje aktie i Investment AB Öresund. Föreslagen avstämningsdag den 20 november 2000 eller den tidigare dag som styrelsen beslutar.

Årsredovisning
Årsredovisning i original har, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, avgivits.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Hela årsredovisningen finns att ladda ned från medföljandel länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar