Delårsrapport för moderbolaget 1 januari - 30 september 1998

Substansvärdet justerat för utdelning minskade under rapportperioden 1 januari 1998 – 30 september 1998 med 8% till 220 kronor per aktie,
Stockholms Fondbörs Generalindex justerat för utdelningar minskade under
samma period med 2%

Börskursen den 30 september 1998 var 180 kronor

Investmentbolagsrabatten uppgick till 18%

Hela delårsrapporten inklusive tabeller och diagram finns att ladda ned på:
http://www.huginonline.se/ORES/DR/ores98k3_se2.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera