Delårsrapport januari - mars 1998

Substansvärdet ökade under rapportperioden 1 januari 1998 – 31 mars 1998 med 17% till 293 kronor per aktie, Stockholms Fondbörs Generalindex ökade under samma period med 18%

Börskursen den 31 mars var 252 kronor

Investmentbolagsrabatten uppgick den 31 mars 1998 till 14%

Öresund bygger under 1998 upp en verksamhet som omfattar huvudägarskap i mindre tillväxtbolag

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från

http://www.huginonline.se/ORES/DR/ores98k1_se.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera