Flaggningsmeddelande

Till följd av att antalet aktier i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”) har ökat, enligt pressmeddelande den 31 augusti 2017, har Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”):s ägarandel i Scandi Standard minskat från 10,8 till 9,8 procent av kapitalet och rösterna i Scandi Standard. Öresund äger 6.461.128 aktier i Scandi Standard.

Stockholm den 1 september 2017

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för publicering den 1 september 2017 klockan 10.05 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar