Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har i dag avyttrat 5.908.226 aktier i Nordax Group AB (publ) (”Nordax”) motsvarande 5,3 procent av kapitalet och rösterna i Nordax. Öresund äger därefter inte några aktier i Nordax.

Stockholm den 8 februari 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018
klockan 09.10 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar