Flaggningsmeddelande

Öresund har förvärvat aktier i Projektengagemang

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har som så kallad ankarinvesterare, i samband med noteringen av Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang”) den 19 juni 2018 på Nasdaq Stockholm, utökat ägandet och förvärvat 2.234.042 B-aktier i Projektengagemang. Därutöver förvärvade Öresund 100.000 B-aktier den 19 juni 2018. Öresund ägde därefter 3.291.489 B-aktier, motsvarande 13,75 procent av kapitalet och 4,48 procent av rösterna i Projektengagemang.

I samband med noteringen av Projektengagemang har Öresund lånat ut 750.289 B-aktier, för att möjliggöra en övertilldelningsoption, motsvarande 3,13 procent av kapitalet och 1,02 procent av rösterna i Projektengagemang. Med hänsyn tagen till detta ägde Öresund därefter 2.541.200 B-aktier motsvarande 10,62 procent av kapitalet och 3,46 procent av rösterna i Projektengagemang.

Ovanstående flaggningsuppgifter är baserade på 23.937.221 utestående aktier och 73.401.221 röster i Projektengagemang per den 19 juni 2018, dagen då flaggningsskyldigheten uppstod.

Stockholm den 21 juni 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2018 klockan 12.10 CET. 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar