Flaggningsmeddelande

 

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 9 mars 2012 avyttrat 300.000 aktier i Creades AB (publ). Öresund har därefter 1.034.183 aktier motsvarande 3,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.            

Stockholm den 12 mars 2012

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar