Flaggningsmeddelande

 

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24 april 2012 har Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) i dag lämnat 2.381.852 aktier i Fabege AB (publ) för utdelning till Öresunds aktieägare. Öresund har därefter 7.866.292 aktier motsvarande 4,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 25 april 2012

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar