Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 24 april 2013 förvärvat 90.852 A-aktier och 186.375 B-aktier i Svolder AB (publ). Öresund har därefter 90.852 A-aktier och 504.142 B-aktier motsvarande 4,6 procent av kapitalet och 7,3 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 24 april 2013

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar