Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 21 november 2013 förvärvat 200.000 aktier i Knowit AB (publ). Öresund har därefter 1.072.654 aktier motsvarande 6,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 22 november 2013

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar