Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har i dag förvärvat 62.316 aktier i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”). Öresund äger därefter 3.004.297 aktier motsvarande 5,0 procent av kapitalet och rösterna i Scandi Standard.

Stockholm den 7 januari 2016

Investment AB Öresund (publ)

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar