Flaggningsmeddelande från Öresund


Investment AB Öresund (publ) har sålt samtliga 9 565 000
aktier i AB Industrivärden (publ).

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera