flaggningsmeddelande Öresund

Investment AB Öresund har förvärvat

388 708 aktier av serie C i

Hufvudstaden AB motsvarande 5,9 % av rösterna och 0,3 % av kapitalet. Dessutom kommer Öresund genom Custos inlösen av aktier att ytterligare erhålla 7 772 950 aktier av serie A

samt 3 109 180 aktier av serie C i Hufvudstaden AB.Stockholm 1998-04-15Mats Qviberg

Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera