Inlösen av aktier i Investment AB ÖresundHandel i inlösenaktier vid Stockholms Fondbörs kommer att avslutas torsdagen den 27 maj 1999.

Utbetalning av inlösenlikviden, motsvarande 250 kronor per inlösenaktie, beräknas vara insatt på VP-konto tisdagen den 8 juni 1999.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera