Investment AB Öresund flyttar tillbaka till A-listan

Investment AB Öresund återkommer därmed till den lista där bolaget noterades fram till 1997-06-25 då flytt till O-listan skedde p g a den gynnsammare förmögenhetsskattesituation för privatpersoner som vid den tiden rådde för bolag noterade på O-listan. Då dessa regler sedan förändrades överväger de fördelar som en notering på A-listan innebär.

Investment AB Öresund har under den period notering skett på O-listan iakttagit de regler och krav som gäller för A-listan.

Stockholm den 29 januari 1998

Mats Qviberg
VD


Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08-441 77 20

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera