Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Efter genomförd inlösen i AB Custos (publ) kommer Investment AB Öresund (publ) att inneha 843.823 aktier motsvarande 19,98 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 12 november 2003
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar