Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i dag avyttrat 65.000 aktier i AB Custos (publ). Öresund har därefter 1.620.335 aktier motsvarande 28,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget före pågående inlösenprogram.
 
Stockholm den 3 november 2003
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar