Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har köpt 297.107 B-aktier i Klövern AB (publ). Öresundkoncernens totala innehav är därefter 297.107 B-aktier och nominellt 32 Mkr i konvertibla skuldebrev, motsvarande 10,7 procent av kapitalet och 6,3 procent av rösterna i bolaget efter konvertering.
 
Stockholm den 26 juli 2002
 
Stefan Dahlbo
 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera