Kommuniké, Öresunds substansvärde

Pressmeddelande från Öresund 1997

KOMMUNIKÉ

Öresunds substansvärde

  • Substansvärdet justerat för utdelning ökade under perioden
    1997-01-01--1997-07-31 med 33 % till 243 kr/aktie

  • Generalindex ökade under samma period med 33 %

  • Investmentbolagsrabatten den 31 juli 1997 var 14 %

Substansvärdets fördelning per 1997-07-31

Antal Mkr Andel i % av koncernens
värdepappersinnehav
Custos A 11 418 513 1 975,4 49,3
Industrivärden A 1 750 000 861,0 21,5
H&Q 5 308 500 398,1 9,9
Bergman&Beving 325 000 97,6 2,4
Kalmar Industrier 600 000 80,4 2,0
J & W 2 347 045 79,8 2,0
Netcom 640 000 77,5 1,9
Munksjö 1 000 000 76,0 1,9
Volvo B 350 000 74,7 1,9
Trelleborg B 500 000 65,0 1,6
Övriga aktier 225,3 5,6
Värdepapperslån -654,5
Övriga tillgångar minus
skulder, netto -433,3
2 923,0

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera