Kommuniké, Öresunds substansvärde

Pressmeddelande från Öresund 1997-02-12

KOMMUNIKÉ

Öresunds substansvärde

Substansvärdet ökade under perioden
1997-01-01--1997-01-31 med 14 % till 218 kr/aktie

Generalindex ökade under samma period med 7 %

Investmentbolagsrabatten den 31 januari 1997 var 13 %

Substansvärdets fördelning per 1997-01-31

     
 

Antal

Mkr

Andel i % av koncernens

     

värdepappersinnehav

       

Custos A

11 000 000

1 782,0

49,9

Industrivärden A

2 132 400

767,7

21,5

H&Q

4 335 400

236,3

6,6

Bergman&Beving

350 000

91,0

2,5

J & W

2 247 045

85,4

2,4

Volvo B

440 000

76,1

2,1

SE-Banken A

1 000 000

72,5

2,0

Scania A

390 000

71,4

2,0

Skandia

350 000

68,3

1,9

Kalmar Industrier

575 000

67,9

1,9

Övriga aktier

 

253,1

7,2

Värdepapperslån

 

-698,2

 

Övriga tillgångar minus

     

skulder, netto

 

-249,8

 
   

2 623,7

 

Mats Qviberg
Verkställande direktör


Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera