Kommuniké, Öresunds substansvärde

Pressmeddelande från Öresund 1996-09-16

KOMMUNIKÉ

Öresunds substansvärde

* Substansvärdet justerat för utdelning ökade under perioden 1996-01-01--1996-08-31 med 10 % till 163 kr/aktie

* Generalindex ökade under samma period med 15 %

* Investmentbolagsrabatten den 31 augusti 1996 var 25 %

Substansvärdets fördelning per 1996-08-31

     
 

Antal

Mkr

Andel i % av koncernens

     

värdepappersinnehav

       

Custos A

10 318 194

1 289,8

56,0

Industrivärden A

1 187 600

296,9

12,9

H&Q

4 048 500

123,5

5,4

Spectra Physics

1 166 600

113,2

4,9

J & W

2 234 245

84,9

3,7

Bergman&Beving

350 000

73,5

3,2

Seco Tools

350 000

60,2

2,6

Nolato

987 000

53,3

2,3

Stena Line

1 300 000

38,6

1,7

MoDo B

180 000

34,5

1,5

Övriga aktier

 

134,7

5,8

Värdepapperslån

 

-238,6

 

Övriga tillgångar minus

     

skulder, netto

 

-100,9

 
   

1 963,6

 Mats Qviberg
Verkställande direktör

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera