KOMMUNIKÉ Öresunds substansvärde

* Substansvärdet, justerat för utdelning, har under perioden 1998-01-01--1998-09-30 minskat med 8 % och uppgår till 220 kr/aktie

* Generalindex, justerat för utdelning, minskade under samma period
med 2 %

* Investmentbolagsrabatten den 30 september 1998 var 18 %

Hela presskommunikén inklusive tabell finns att ladda ned på:
http://www.huginonline.se/ORES/DR/ores98k3_se.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera