Kommuniké Öresunds substansvärde

Substansvärdets fördelning per 1999-04-30Antal Mkr Andel i % av koncernens värdepappersinnehav
Custos A 9 390 574 1690,3 38,9
Industrivärden A 9 991 400 1253,9 28,8
Gränges 3 635 000 519,8 11,9
H&Q 6 291 900 346,1 8,0
J & W 1 963 732 100,2 2,3
Protect Data 550 000 59,7 1,4
Skandigen A 2 224 000 55,6 1,3
Övriga aktier 213,9 4,9
Värdepapperslån -1 053,2
Övriga tillgångarminus skulder, netto -410 7
2 884,0


Substansvärdet är beräknat på 10 540 119 aktier, vilket är det nya antalet aktier i Öresund, efter inlösen.

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera