Öresund: Flaggning Avanza, 070828

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har i dag förvärvat 100.000 aktier i Avanza AB (publ).
Öresund har därefter 5.516.347 aktier motsvarande 20,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 28 augusti 2007
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar