Öresund: Flaggning Fabege, 080925

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har förvärvat 200.000 aktier i Fabege AB (publ). Öresund har därefter 8.635.526 aktier motsvarande 5,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.
 
Stockholm den 25 september 2008
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00
 
 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar